Ponúkame služby spojené s 3D tlačou od samotného návrhu modelu, výberu vhodného materiálu, až po výslednú úpravu výrobku.

3D tlač

Na 3D tlač používame technológiu FDM, kde sa používa priame nanášanie materiálu roztavením v tlačiacej hlave a nanášaním bod po bode vrstvu po vrstve. Na výber máte z týchto materiálov: PLA, PETG, TPU-FLEX, PVC, ABS, ASA.

Post-processing

Výsledné spracovanie výrobku ako brúsenie, lepenie, vyhladzovanie, odstránenie nadbytočného plastu, farbenie, atď.

3D skenovanie

Skenujú sa prevažne tvarovo zložité diely, ktoré sú bežnými meracími prostriedkami ťažko merateľné. . Následne ho opäť vyrobiť rôznymi technológiami alebo vypracovať výkresovú dokumentáciu.

Čo všetko vieme vrámci 3D skenovania poskytnúť?

Na základe fyzického dielu, vytvoríme presný digitálny model s presnosťou skenovania do ± 3 milimetrov. Vieme vyhladiť povrch a kritické plochy upraviť na teoreticky presnú nominálnu hodnotu. Na základe vašich potrieb a požiadaviek upravíme a optimalizujeme.  

 

Kedy je vhodné 3D skenovanie?

3D skenovanie sa používa hlavne v prípadoch kde geometria nie je jednoducho merateľná napr. posuvným meradlom alebo mikrometrom. Jedná sa o zakrivené povrchy, tvarové prvky a pod.

Výhody 3D Skenovania

  1. Možnosť skenovania priamo u Vás

  2. Možnosť skenovania v exteriéroch.

Inštalácia

V prípade záujmu Vám zaisťujeme aj realizáciu produktov, napríklad pre sochách, pamätníkov.

3D modelovanie

Kompletný návrh dielu podľa Vašich parametrov Vytvorenie modelu pomocou Vašej skicy, technického výkresu.. Úprava Vášho 3D modelu Zmena veľkosti modelu, úprava niektorých parametrov modelu,..  

Návrh modelu pomocou fyzickej súčiastky Premodelovanie fyzickej súčiastky do 3D modelu.