PUCCINI Showroom & Creative Studio
(🇸🇰 🇭🇺 🇺🇸)
Informácie, stretnutie
Mgr. Dóra Kianek
(🇸🇰 🇭🇺 🇺🇸)
Výkonný riaditeľ
Spolupráca, dizajn a reklamné poradenstvo
Dénes Kovács
(🇸🇰 🇭🇺 🇺🇸)
Technický manažér
Technické informácie, dizajn a inštalácia
Mgr. Zoltán Hajabács
(🇸🇰 🇭🇺 🇺🇸)
Vedúci výroby
Tlač, rezanie peny, dizajn