Általános Szerződési Feltételek
a www.puccinieshop.sk webáruház részére

 1. TÁRGY
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSzF”) a vevő és az eladó - a következő társaság - jogait és kötelezettségeit szabályozza:

   MIDI & Co. s.r.o.
   székhelye: Cintorínska 1512/1, Marcelová 946 32
   Cégjegyzékszáma: 47 737 204
   Közösségi adószáma: SK2024065967
   bejegyezve a Nyitrai /Nitra/ Járásbíróság Cégjegyzékében, Alosztály: Sro, Betétlapszám: 37148/N
   telefon: 0948 189 744
   e-mail: shop@puccinieshop.sk
   (a továbbiakban: „társaság”)

   az adásvételi szerződések interneten, a www.puccinieshop.sk weboldalon elhelyezett webáruházon keresztül történő megkötésénél.

  2. A társaság felügyeleti hatósága:
   Szlovák Kereskedelmi Felügyelet:
   A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet Nyitra megyei Felügyelősége
   Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
   Felügyeletvégrehajtó Főosztály
   nr@soi.sk
   telefonszám: 037/772 02 16 / faxszám: 037/772 00 24

 2. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSE
  1. Azon adásvételi szerződés megkötésére, amely alapján a társaság a vevő részére leszállítja a megrendelt árut (a továbbiakban: „adásvételi szerződés”), az adásvételi szerződéstervezet és az adásvételi szerződéstervezet társaság részéről történő elfogadása alapján kerül sor.

  2. Az adásvételi szerződéstervezet a megrendelő félnek a társaságnak címzett megrendelése (a továbbiakban: „megrendelés”). A megrendelés megvalósítható a létrehozott felhasználói fiókon keresztül vagy regisztráció nélkül a megrendelő formanyomtatvány/számlázási adatok kitöltésével a www.puccinieshop.sk weboldalon, és azt elküldve a webáruházon keresztül.

  3. A megrendelés egyebeken kívül a következőket tartalmazza:

   • azt igazoló nyilatkozat, hogy a vevő megismerkedett a jelen ÁSzF-kel (beleértve a szerződéstől való elállás feltételeit, az alternatív vitamegoldást és a reklamációs szabályzatot), melyek elválaszthatatlan részét képezi az adásvételi szerződésnek, és teljes mértékben egyetért ezzel,

   • arról szóló nyilatkozat, hogy a vevő megismerkedett a személyes adatok védelmének alapelveivel.

  4. A megrendelés visszaigazolása az adásvételi szerződéstervezet elfogadása. A megrendelés visszaigazolása a társaság időben történő írásos nyilatkozata a vevő felé e-mail formában, melyben a társaság igazolja, hogy a vevő megrendelését elfogadja. A megrendelés visszaigazolása abban a pillanatban lép hatályba, amikor a vevő részére kézbesítve van a megrendelés visszaigazolása a megrendelő formanyomtatványban feltüntetett e-mail címére.

  5. Az adásvételi szerződés abban a pillanatban jön létre, amikor a megrendelés visszaigazolása hatályba lép, vagyis a vevő részére kézbesítve van a megrendelés visszaigazolása a megrendelő formanyomtatványban feltüntetett e-mail címére. A létrejött adásvételi szerződés tárgya a társaság azon kötelezettsége, hogy a vevőnek leszállítja a megrendelt árut a meghatározott rendeltetési helyre, és a vevő azon kötelezettsége, hogy az árut az egyeztetett időben és helyen átveszi, és ez után megfizeti a vételárat és a szállítási díjat.

  6. Az adásvételi szerződés megkötését követően a megrendelés bármilyen módosítása az adásvételi szerződés tartalmának módosítási tervezete, és csak a vevő és a társaság kölcsönös megállapodását követően lehetséges.

 3. ,VÉTELÁR

  1. A megrendelt áru vételára az aktuális ajánlatban, a megrendelésben és a megrendelés visszaigazolásában található. A vételár mindig tartalmazza az áfát, és EUR pénznemben van meghatározva.

  2. Az áru vételára nem tartalmazza az árunak a társaság raktárából a rendeltetési helyszínre történő szállítási díját, amely díj a vevőnek külön kerül kiszámlázására az áruszállítás azon rendeltetési helyszínre történő módja szerint, amit a vevő kiválasztott.

  3. Az adásvételi szerződés megkötése után a vevő kötelezettséget vállal, hogy a vételárat alábbi módok egyikén megfizeti a társaságnak, melyek közül a vevő az áru megrendelésénél jogosult választani:

   • Készpénzben személyes átvételnél

   • Utánvétellel (a futárnak)

   • Számlára történő átutalással

  4. A vevő vételármegfizetési kötelezettsége abban a pillanatban van teljesítve, amikor:

   • a vételárat átadja személyes átvételnél,

   • a vételárat átadja a futárnak,

   • a pénzeszközök (vételár) jóváírásra kerülnek a társaság bankszámláján.

  5. Az áru tulajdonjogát a vevő az áru vételárának teljes megfizetésével szerzi meg.

  6. Minden akció a készletek erejéig tart, amennyiben ez a konkrét terméknél nincs feltüntetve más módon.

 4. SZÁLLÍTÁSI IDŐ

  1. Az a szállítási idő, amelyen belül a társaság köteles az árut leszállítani a vevőnek, függ attól, hogy az áru mennyire elérhető a társaság vagy a beszállító raktárában.

  2. Az áru leszállításának, illetve a helyszínre való kiszállításának különböző módjaihoz különböző szállítási határidők kötődnek.

  3. Amennyiben a társaság megállapítja, hogy a megrendelésben szereplő áru elérhetetlen annak ellenére, hogy a szállító más tájékoztatást nyújtott erről, a társaság azonnal értesíti az ügyfélt, és lehetőséget kínál a megrendelés szétosztására, esetleg törlésére. Ha a megrendelést megfizették, a társaság visszatéríti az ügyfélnek a már kiárusított tételért fizetett összeget.

 5. RENDELTETÉSI HELY

  1. A rendeltetési hely az a cím, amit a vevő a megrendelésben címként és/vagy szállítási helyként adott meg, és a társaság ezt a megrendelés visszaigazolásában rendeltetési helyként nyugtázta.

  2. A rendeltetési hely lehet a társaság üzlethelyisége is, amely a következő címen található: Cintorínska 1512/1, Marcelová 946 32

 6. AZ ÁRU RENDELTETÉSI HELYRE VALÓ SZÁLLÍTÁSÁNAK MÓDJA

 7. Az áru rendeltetési helyre való szállításának módjai a következők:

  • Szállítás futárszolgálat által

  • Személyes átvétel

 8. A szállítás áráról és az adott helyszínre történő szállítás szokásos időtartamáról szóló információ mindig az áru kiszállításának konkrét fajtájánál van megadva.

 9. AZ ÁRU LESZÁLLÍTÁSA

  1. A társaság áruleszállítási kötelezettsége akkor teljesített, amikor a megrendelt árut átadja a vevőnek vagy a jogosult személynek a rendeltetési helyen. Az áru leszállítását és átvételét a vevő köteles írásban olyan módon igazolni, melyet a futárszolgálat határoz meg. A jelen ÁSzF 3.3. pontja értelmében vett utánvétes fizetési mód kiválasztásánál a vevő a vételárat közvetlenül a fuvarozónak/futárszolgálatnak fizeti meg. A szóban forgó szolgáltatás illetékköteles lehet, amely tényről és az illeték pontos összegéről a vevő még a megrendelés kötelező érvényű nyugtázása előtt tájékoztatást kap. Az áru rendes leszállítását követően a vevő kap egy számviteli bizonylatot - számlát, amely egyúttal garancialevélként is szolgál.

  2. Abban a pillanatban, amikor a vevő vagy a vevő által meghatalmazott harmadik személy átveszi az árut az eladótól vagy annak az áru kézbesítésére megbízott képviselőjétől, vagy ha így nem tesz időben, akkor amikor az eladó lehetővé teszi a vevő részére, hogy kezelje az árut, és a vevő az árut nem veszi át, akkor átszáll rá az árukárosodás kockázata.

  3. A társaság azon kötelezettsége, hogy leszállítsa az árut, abban a pillanatban is teljesítettnek tekintendő, ha a társaság az árut a vevőnek az egyeztetett helyen és időben készen állt átadni, illetve ha akkor lehetővé teszi a vevőnek az áru átvételét, és a vevő az árut nem vette át a társaságnak fel nem róható okokból.

  4. Amennyiben a vevő nem veszi át az árut, és az áru visszakerül a társasághoz, a társaság jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és a vevőtől kérni az áru sikertelen kiszállításával kapcsolatos szállítási és csomagolási költségek megtérítését.

 10. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

  1. Amíg a megrendelés nem lett kiadva a megrendelőnek, a megrendelő e-mailben visszavonhatja a megrendelést. A megrendelés visszavonása esetén a társaság nem számláz semmilyen bírságot vagy egyéb illetéket.

  2. A Tt. 102/2014. számú, a fogyasztó távszerződéskötés alapján vagy az eladó üzemelési helyiségein kívül megkötött szerződés alapján történő áruértékesítésnél való védelméről, és némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló többszörösen módosított törvény (a továbbiakban: „távértékesítésnél történő fogyasztóvédelemről szóló törvény”) értelmében a fogyasztóként jelenlévő vevő az adásvételi szerződéstől a vevő vagy a megbízott személy általi áruátvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül jogosult elállni.

  3. A megrendelés visszavonásában és a szerződéstől való elállásban fel kell tüntetni az utónevet és családnevet, az e-mail címet, a megrendelés számát, a megrendelt áru jellemzését, valamint a fizetés visszatérítéséhez szükséges bankszámlaszámot. A jogbiztonság fenntartás és a megrendelés visszavonásának, valamint a szerződéstől való elállás igazolhatósága érdekében a társaság azt ajánlja, hogy a vevő a megrendelés visszavonását, illetve a szerződéstől való elállást írásos formában postán küldje a következő címre: Cintorínska 1512/1, Marcelová 946 32, vagy elektronikus postával a következő címre: shop@puccinieshop.sk

  4. A szerződéstől elektronikus posta általi elállás esetében a társaság köteles a vevőnek egy e-mailt küldeni, amelyben visszaigazolja a szerződéstől való elállás fogadását.

  5. A szerződéstől való elállás határideje akkor tekintendő betartottnak, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítés a társaság részére legkésőbb a szerződéstől való elállásra meghatározott határidő utolsó napján lett elküldve. A vevő szerződéstől való elállásával a szerződés az elejétől kezdve megszűnik.

  6. A szerződéstől való elállás után a társaság köteles:

   • a vevőtől visszavenni az árut, és a vevő köteles az árut elküldeni a következő címre: Cintorínska 1512/1, Marcelová 946 32. Ajánlatos az árut mint csomagot ajánlott küldeményként elküldeni. Az árut ne küldje utánvétellel, mert a társaság nem veszi át az utánvételes küldeményt. A csomagba tegye bele azon adóbizonylat másolatát, melyet az áruval küldtünk Önnek, valamint a kézbesítőtől származó nyugta másolatát is.

   • visszaszolgáltatni a vevőnek indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb viszont a szerződéstől való elállás értesítésének kézbesítésétől számított 14 munkanapos határidőn belül, az összes térítést, melyet a vevőtől a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban kapott.

  7. A társaság fenntartja a jogát arra, hogy visszatartsa a vételár visszaszolgáltatását egészen az áru vevő általi visszaadásának pillanatáig, esetleg az áru társaság részére történő elküldésének igazolásáig. Rongált áru és/vagy olyan áru visszaadása esetén, melynek értéke olyan kezelés következtében csökkent, ami az áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelésen felüli, a társaság a vevő részére a vételárat az árun okozott kár megtérítésével csökkentve fizeti vissza. A társaság kártérítési követelése akkor szűnik meg, amikor azt beszámítja a vevő vételárvisszafizetési követelésével szemben. A vételárat, illetve annak fennmaradó részét a kártérítéssel való csökkentést követően, a társaság a vevő részére azonos módon fizeti vissza, amilyen módon a vevő azt megfizette, amennyiben a vevővel nem egyezik meg a fizetések más visszatérítési módjában anélkül, hogy a vevőnek ezzel kapcsolatban további illetékek legyenek számlázva.

  8. A vevő legkésőbb a szerződéstől való elállás napjától számított 14 napos határidőn belül köteles visszaküldeni az árut vagy azt átadni a társaságnak. Az első mondat szerinti határidő akkor tekintendő betartottnak, ha az áru szállításra való átadása legkésőbb a határidő utolsó napján megtörtént. Az áru társaságnak való visszaküldésének költségeit a vevő viseli.

  9. A távértékesítésnél történő fogyasztóvédelemről szóló törvény 7.§ (6) bekezdésének rendelkezése értelmében a vevő nem állhat el az olyan szerződéstől, melynek tárgyát a következők képezik:

   • a fogyasztó külön igénye szerint elkészített áru, méretre legyártott áru vagy személy szerint egy fogyasztónak rendeltetett áru eladása,

   • védőcsomagolásban lezárt áru eladása, melynek visszaszolgáltatása egészségvédelmi okok miatt vagy higiéniai okok miatt nem lehetséges, és melynek védőcsomagolása a leszállítást követően megsérült,

   • olyan áru eladása, amely a szerződéskötést követően, és miután az árut az eladótól a vevő átvette, összeszerelésre került, össze lett rakva vagy olyan módon használták, hogy annak eredeti állapotba való ismételt visszaállítása nem lehetséges fokozott fáradozás és fokozott költségek nélkül, pl. összerakott vagy összeszerelt bútor és hasonló.

  10. A társaság főként a következő okok miatt jogosult elállni az adásvételi szerződéstől:

   • ha a vevő a megrendelt árut az egyeztetett időpontban nem veszi át a futárszolgálattól, a társaságnak fel nem róható okokból,

   • ha a vevő a megrendelt árut nem veszi át személyes átvételnél,

   • ha a társaság a tőle elvárható minden igyekezet ellenére nem képes leszállítani az árut főként amiatt, hogy az áru elfogyott, már nem gyártják vagy már nem szállítják, és a társaság azt nem tudja egyéb módon beszerezni,

   • ha jelentősen megváltozott az az ár, amelyért a társaság az árut vásárolja.

  11. A társaság szerződéstől való elállása azzal a nappal hatályos, amikor az elállás kézbesítve van a vevőnek azzal, hogy az elálláshoz elegendő a szerződéstől való elállás e-mailben való kézbesítése is.

  12. A társaság szerződéstől való elállása viszont nem érinti a társaság kártérítési igényét, amely főként azzal kapcsolatos, hogy a társaság hiábavalóan próbálta leszállítani a vevőnek az árut.

 11. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. A jelen szerződési és reklamációs feltételek a vevővel szemben az adásvételi szerződés létrejöttével lépnek hatályba.

  2. A jelen ÁSzF elválaszthatatlan részét képezik a következők is:

   • Személyes adatok védelme

   • Reklamációs szabályzat

   • Az alternatív vitamegoldások lehetőségéről szóló információ

   • Minta formanyomtatvány a szerződéstől való elálláshoz

  3. A jelen ÁSzF bármilyen módosítása a következő weboldalon való nyilvánosságra hozatala napjával lép hatályba: www.puccinieshop.sk

  4. Az adásvételi szerződés által létrejött jogviszonyokra az adásvételi szerződés rendelkezései vonatkoznak majd (azaz a megrendelésnek és a megrendelés visszaigazolásának a tartalma), továbbá a jelen ÁSzF rendelkezései, a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései, a fogyasztóvédelemről szóló Tt. 250/2007. számú törvény rendelkezései, az elektronikus üzletről és a Tt. 128/2002. számú, a belső piac fogyasztóvédelemmel kapcsolatos állami ellenőrzéséről, és némely törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénye módosításáról és kiegészítéséről szóló, a Tt. 284/2002. számú törvénnyel és a későbbi előírásokkal egységes szerkezetben érvényes Tt. 22/2004. számú törvénye rendelkezései, és a távértékesítésnél történő fogyasztóvédelemről szóló Tt. 102/2014. számú törvénye rendelkezései, valamint az általánosan kötelező érvényű jogszabályok diszpozitív rendelkezései, és a jelen ÁSzF rendelkezései előnyt élveznek az általánosan kötelező érvényű jogszabályok diszpozitív rendelkezéseivel szemben.

  5. Amennyiben a jelen ÁSzF bármilyen rendelkezése érvénytelen, hatálytalan és/vagy végrehajthatatlan vagy azzá válik, ez nem érinti a jelen ÁSzF többi rendelkezésének érvényességét, hatályosságát és/vagy végrehajthatóságát, amennyiben ezt a megfelelő jogszabályok értelmében nem zárja ki az ilyen rendelkezés jellege. A felek kötelezettséget vállalnak, hogy indokolatlan késedelem nélkül azt követően, hogy megállapítják, hogy az adásvételi szerződés vagy a jelen ÁSzF valamely rendelkezése érvénytelen, hatálytalan és/vagy végrehajthatatlan, az érintett rendelkezést olyan új rendelkezéssel pótolják, amelynek tartalma a lehető legnagyobb mértékben megfelel az eredeti rendelkezés céljának.

  6. Amennyiben a vevő nem fogyasztó, de pl. vállalkozó vagy kereskedelmi társaság, erre a jogviszonyra a Kereskedelmi Törvénykönyv megfelelő rendelkezései lesznek irányadóak, és ebben az esetben nem kerülnek alkalmazásra a fogyasztóvédelmet biztosító rendelkezések.


a kiadás dátuma: 2022.06.24.
MIDI & Co. s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky pre eShop spoločnosti MIDI&Co. s. r. o.

Všeobecné obchodné podmienky
pre e-shop www.puccinieshop.sk

 1. PREDMET
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho – spoločnosti:

   MIDI & Co. s.r.o.
   sídlo: Cintorínska 1512/1, Marcelová 946 32
   IČO: 47 737 204
   IČ DPH: SK2024065967
   zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 37148/N
   tel.: 0948 189 744
   e-mail: shop@puccinieshop.sk
   (ďalej len ako „spoločnosť’)

   pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.puccinieshop.sk

  2. Dozorným orgánom spoločnosti je:
       • Slovenská obchodná inšpekcia:
   Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
   Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1   
   Odbor výkonu dozoru
   nr@soi.sk
   tel. č. 037/772 02 16 /  fax č. 037/772 00 24

 2. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV
  1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti.

  2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti (ďalej len „objednávka“). Objednávku možno uskutočniť prostredníctvom vytvoreného užívateľského účtu alebo bez registrácie vyplnením objednávkového formulára/fakturačných údajov na internetovej stránke www.puccinieshop.sk a jeho odoslaním cez e-shop.

  3. Objednávka obsahuje okrem iného:

   • vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito VOP (vrátane podmienok odstúpenia od zmluvy, alternatívneho riešenia sporov a reklamačného poriadku), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,

   • vyhlásenie o tom, že kupujúci sa oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov.

  4. Potvrdením objednávky je prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti adresované kupujúcemu vo forme e-mailu, v ktorom spoločnosť potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

  5. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v dohodnutom čase a mieste prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

  6. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti.

 3. KÚPNA CENA

  1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

  2. V prípade výroby a dodania tovaru na základe osobitných/individuálnych požiadaviek kupujúceho kúpna cena zahŕňa aj náklady na vypracovanie dizajnu tovaru. V prípade ak po vypracovaní dizajnu na základe požiadaviek kupujúceho, kupujúci zruší objednávku je povinný zaplatiť predávajúcemu sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané. Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o úpravu vypracovaného dizajnu 3x, pričom každá ďalšia dodatočná požiadavka o prepracovanie dizajnu, resp. úpravu je spoplatnená vo výške 20% z kúpnej ceny. 

  3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

  4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti a to jedným z nasledovných spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

   • V hotovosti pri osobnom prevzatí

   • Platba na dobierku (kuriérovi)

   • Prevodom na účet

  5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom:

   • odovzdania kúpnej ceny pri osobnom prevzatí,

   • odovzdania kúpnej ceny kuriérovi,

   • pripísaním peňažných prostriedkov (kúpnej ceny) na účet spoločnosti.

  6. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

  7. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 4. ČAS DODANIA

  1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť povinná dodať kupujúcemu tovar je závislá od dostupnosti tovaru na sklade spoločnosti alebo u dodávateľov.

  2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty.

  3. V prípade, ak spoločnosť zistí, že tovar z objednávky je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ poskytol inú informáciu o dostupnosti, spoločnosť ihneď informuje zákazníka a ponúkne možnosť rozdeliť prípadne zrušiť objednávku. Ak bola objednávka uhradená, spoločnosť vráti peniaze za vypredaný titul zákazníkovi.

 5. MIESTO DODANIA

  1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako adresa a/alebo miesto dodania a spoločnosť ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.

  2. Miestom dodania môže byť aj obchodný priestor spoločnosti, ktorý sa nachádza na adrese: Cintorínska 1512/1, Marcelová 946 32

 6. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA   

  1. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

   • Preprava kuriérom

   • Osobný odber

  2. Informácia o cene prepravy a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

 7. DODANIE TOVARU

  1. Záväzok spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť spôsobom, ktorý určí kuriérska služba. Pri voľbe platby dobierkou v zmysle bodu 3.3. týchto VOP, kupujúci zaplatí kúpnu cenu priamo prepravcovi/kuriérskej spoločnosti. Uvedená služba môže byť spoplatnená, o ktorej skutočnosti a presnej výške poplatku bude kupujúci informovaný ešte pred záväzným potvrdením objednávky. Po riadnom doručení tovaru kupujúci obdrží účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

  2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.

  3. Záväzok spoločnosti dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti.

  4. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti späť, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom e-mailu. V prípade odvolania objednávky spoločnosť neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky.

  2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou.

  3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy spoločnosť odporúča, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal v listinnej podobe poštou na adresu: Cintorínska 1512/1, Marcelová 946 32, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: shop@puccinieshop.sk

  4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je spoločnosť povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.

  5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

  6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť povinná:

   • prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Cintorínska 1512/1, Marcelová 946 32. Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou, pretože dobierku spoločnosť neprevezme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

   • vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

  7. Spoločnosť si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody, vráti spoločnosť kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

  8. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti znáša kupujúci.

  9. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

   • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

   • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

  10. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

   • ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti,

   • ak kupujúci neprevezme objednaný tovar pri osobnom odbere,

   • ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti inak ho zaobstarať,

   • ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť tovar nakupuje.

  11. Odstúpenie spoločnosti od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu.

  12. Odstúpenie spoločnosti od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj:

  3. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.puccinieshop.sk

  4. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z., zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

  5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

  6. V prípade ak kupujúci nie je spotrebiteľ, ale napr. podnikateľ alebo obchodná spoločnosť, na tento právny vzťah sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pričom v tom prípade sa ustanovenia zabezpečujúce ochranu spotrebiteľa neaplikujú.

 
vydané dňa: 25. 11. 2021
MIDI & Co. s.r.o.