Tisztelt Vásárló!

Ahhoz, hogy webáruházunkban árut vásárolhasson, szükséges az Ön személyes adatainak kezelése. Az Ön személyes adatainak törvényes kezelése és azok biztonsága a mi prioritásunk. Engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt személyes adatainak feldolgozásól és biztosításról.

 1. Kik vagyunk?

  Az Ön személyes adatait a webáruház üzemeltetője kezeli. Az adatkezelő természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más olyan alany, amely egyedül vagy másokkal együtt megszabja a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit.

  A webáruházunk üzemeltetője:

  MIDI & Co. s.r.o.
  székhelye: Cintorínska 1512/1, Marcelová 946 32
  Cégjegyzékszáma: 47 737 204
  Közösségi adószáma: SK2024065967
  bejegyezve a Nyitrai /Nitra/ Járásbíróság Cégjegyzékében, Alosztály: Sro, Betétlapszám: 37148/N

 2. Hogyan tud kapcsolatba lépni velünk?

  Hozzászólásait, kérdéseit és igényeit a következő elérhetőségeken várjuk:
  telefon: 0948 189 744
  e-mail: shop@puccinieshop.sk

 3. A következő személyes adatokat kezeljük:

  Vásárlás

  Az Ön elégedettsége elsődleges a számunkra. Ahhoz, hogy információt nyújthassunk, eladhassuk és kézbesíthessük Önnek a kiválasztott árut, és teljesíthessük valamennyi jogszabályi és szerződéses, ezekkel kapcsolatos kötelezettségünket, az Ön személyes adatainak kezelésére a következő terjedelemben kerül sor:

  • utónév, családnév, cím, esetleg kézbesítési cím, telefonszám, e-mail.

  Marketing

  Igyekszünk, hogy az Ön megbízható partnere legyünk. Ahhoz, hogy ajánlatokat, információkat küldhessünk Önnek a termékekről és az újdonságokról, esetleg megszólíthassuk piackutatás céljából, az Ön személyes adatait a következő terjedelemben dolgozzuk fel:

  • e-mail.

  Regisztráció

   

  Mindent az Ön kényelméért. Annak érdekében, hogy a jövőben megkönnyítsük a vásárlást az Ön számára webáruházunkban, létrehozhat egy személyes profilt. A profil bejegyzése céljából az Ön személyes adatait a következő terjedelemben kezeljük:

  • Utónév, családnév, cím, esetleg kézbesítési cím, telefonszám, e-mail.

  Jogigények védelme

  Amennyiben sor kerülne a jogaink megsértésére, a következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

  • Utónév, családnév, cím, esetleg kézbesítési cím, telefonszám, e-mail.
 4. Milyen célból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?

  a) E-shop
  Az Ön személyes adatait azon célból dolgozzuk fel, hogy szerződést köthessünk a webáruházunkon keresztül, valamint hogy azt rendesen teljesíthessük, mégpedig főként a következők célokból: információ szolgáltatása, megrendelés fogadása, nyilvántartásba rögzítése és elintézése, az áru elküldése, számviteli bizonylat kiállítása és számvitel, a szerződéstől való esetleges elállás, illetve egy esetleges reklamáció megoldása. Az Ön adatait tehát a törvény alapján kezeljük, a szerződés teljesítése céljából, vagyis külön beleegyezés nem szükséges.
  b) Marketingkommunikáció
  Az Ön személyes adatait a következő célokra dolgozzuk fel: ügyfélszolgálat, információszolgáltatatás a termékekről, szolgáltatásokról és a piackutatásról, konkrétan hírlevelek kiküldése által. Amennyiben még nem vásárolt nálunk, az Ön személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel ilyen célokra, ha ehhez hozzájárulását adja nekünk. Amennyiben Ön már az ügyfelünk, az Ön személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük.
  c) Regisztráció
  Az Ön személyes adatait a profil regisztrációja céljából kezeljük, hogy megkönnyítsük a webáruházunkban történő vásárlást. Elfelejtett jelszó esetén kérheti egy új jelszó megküldését a megadott e-mail címre. Az Ön személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel ilyen célokra, ha ehhez hozzájárulását adja nekünk. A létrehozott profil keretén belül bármikor megszüntetheti a személyes fiókját.
  d) Jogigények védelme
  Az adatkezelő a személyes adatok jogigények védelme céljából történő kezelését elengedhetetlennek tartja az adatkezelő és a vevő közti jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek védelme és érvényesítése miatt.
 5. Mi a mi jogos érdekünk?

  Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait a jogos érdekünk alapján kezeljük. Amennyiben Ön már az ügyfelünk, azaz a múltban a webáruházunkban már legalább egyszer vásárolt, a hírleveleket jogos érdek alapján küldjük Önnek. Ez a marketingtevékenység közvetlenül összefügg a szolgáltatással, és olyan formában hoz hasznot, hogy megkönnyíti azon árufajta jövőbeni vásárlását, amely felől a múltban már érdeklődött. Ezzel kapcsolatban csak az Ön e-mailjét dolgozzuk fel. Természetesen Önnek lehetősége van arra, hogy bármikor leállítsa a hírlevelek küldését, amiről közvetlenül az elküldött hírlevélben is kap tájékoztatást. A közvetlen marketing a mi jogos érdekünk a GDPR értelmében.
  Az adatkezelő a jogigények védelmét jogos érdeknek tekinti, főként az adatkezelő és a vevő közti jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek védelme és érvényesítése miatt.

 6. Hogyan járulhat hozzá ehhez?

  Bizonyos, a fentiekben részletezett esetekben szükségünk van a hozzájárulására ahhoz, hogy kezelhessük az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatai kezelésének jóváhagyását csak két esetben kérjük:

   

  Az Ön személyes adatai kezelését a következő lehetőség valamelyikével hagyhatja jóvá:

   

  • Profilregisztráció
  • Hírlevélre való feliratkozás olyan érdeklődő esetében, aki még nem az ügyfelünk.
   • A vonatkozó mező kitöltésével.
   • a vonatkozó ablakok - jelölőnégyzetek bejelölésével.
  • Milyen módon vonhatja vissza a hozzájárulását?

   Bármikor visszavonhatja a személyes adatai kezeléséhez nekünk adott hozzájárulását. A hozzájárulását visszavonhatja:

   • a „Hírlevélről való leiratkozás” linkre kattintva, és ez a lehetőség minden egyes elküldött hírlevében (reklámpostában) a rendelkezésére áll,
   • a regisztrált profil megszüntetésével, vagy
   • bármikor küldhet nekünk értesítést a következő e-mail címre: shop@puccinieshop.sk

    

  • Meddig őrizzük az Ön személyes adatait?

   E-shop

   • A webáruházunkon keresztül megkötött adásvételi szerződéseket a megrendelés elintézéséig őrizzük meg, illetve a jogérvényesítéshez, pl. a reklamációhoz okvetlenül szükséges időtartamig.
   • A számviteli bizonylatokat 10 évig őrizzük meg.
   • A reklamációval kapcsolatos dokumentumokat 5 évig őrizzük meg.
   • A regisztrációs adatokat a személyes profil létezésének időtartama során őrizzük meg.

   Jogigények védelme

   • A bírósági ügyeket érintő dokumentumokat 10 évig kell megőrizni.

   Marketing

   • Az Ön e-mail címét addig szükséges megőriznünk, amíg meg nem szűnik az a cél, amelyre vonatkozóan Ön hozzájárult az adatkezeléshez.
  • Kinek szolgáltatjuk az Ön személyes adatait?

   A személyes adatok feldolgozása során ellenőrzött és szerződéses külső üzleti partnerek szolgáltatásait is igénybe vesszük, akik segítenek nekünk az Ön személyes adatai feldolgozásában és védelmében. A szolgáltatásaink nyújtása céljából személyes adatokat szolgáltatunk az alábbiaknak:

   • Külső könyvelő
   • Fuvarozó, a megvásárolt áru küldésénél
  • Hová továbbítjuk az Ön személyes adatait?

   Az általunk a fenti célokból feldolgozott személyes adatokat rendszerint nem továbbítjuk harmadik országba.

  • Kihez fordulhat elégedetlenség esetében?

   A mi célunk az Ön elégedettsége. Ebből kifolyólag igyekszünk, hogy minden esetben kielégítsük az Ön valamennyi igényét. Ha viszont Ön nem elégedett azzal, ahogyan a személyes adatait feldolgozzuk, írjon nekünk egy e-mailt a következő címünkre: shop@puccinieshop.sk
   Lehetősége van továbbá arra, hogy panaszt tegyen az Adatvédelmi Hivatalnál, mégpedig főként abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy személyes adatait törvénytelen módon kezeljük.

  • Milyen formában dolgozzuk fel az Ön személyes adatait?

   Az Ön személyes adatait elektronikus formában és papírformában is kezeljük, és ennek során nem használunk az automatizált egyéni döntéshozatal vagy profilalkotás eszközeit. Az Ön személyes adatainak papírformájú feldolgozása csak a számvitel miatt történik.

  • Hogyan biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét?

   Ahogyan azt már a jelen dokumentum bevezetésében is közöltük, az Ön személyes adatai biztonsága elsődleges a számunkra. Ebből az okból az Ön személyes adatai védelme érdekében szükséges és megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket vezettünk be, amelyek védik az Ön személyes adatait egyebeken kívül az elvesztéssel, a visszaéléssel vagy az illetéktelen hozzáféréssel szemben. A személyes adatok feldolgozásához használt műszaki eszközök megfelelően biztosítva vannak olyan jelszavakkal, amelyeket csak a jogosult személyek ismernek. Ezeket a műszaki eszközöket a telephelyünkön tároljuk, és nem visszük ki és nem helyezzük át őket. Ezekhez csak olyan megbízott személyek férnek hozzá, akik rendes felvilágosításban részesültek, ismerik a személyes adatok kezelését szabályozó belső előírásainkat és irányelveket. Az elfogadott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük és folyamatosan módosítjuk a technika állásának legújabb ismeretei szerint. Ha megsértésre kerülne az Ön személyes adatainak a védelme, indokolatlan késedelem nélkül, 72 órán belül tájékoztatjuk Önt, amennyiben a személyes adatai védelmének ilyen megsértése az Ön jogaira való tekintettel magas fokú kockázathoz vezethetne.

  • Milyen jogai vannak Önnek?

   a) Az adatokhoz való hozzáférés joga
   Elsősorban Önnek joga van tudni azt, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait. Ha kezeljük az Ön személyes adatait, hozzáférést kérhet tőlünk az adatokhoz. Az Ön kérésére igazolást adunk ki Önnek a személyes adatai társaságunk általi feldolgozásáról.
   b) Adatjavítási jog
   Önnek joga van arra, hogy az általunk kezelt személyes adatai helyesek, hiánytalanok és naprakészek legyenek. Ha az Ön személyes adatai helytelenek vagy nem naprakészek, kérheti azok kijavítását vagy kiegészítését.
   c) Adattörlési jog
   Bizonyos körülmények között Önnek joga van személyes adatainak törléséhez. Bármikor kérheti tőlünk az Ön adatai törlését. Az Ön személyes adatait akkor töröljük ki, ha
   • az Ön személyes adataira már nincs szükségünk azokra a célokra, melyekre ezeket szolgáltatta nekünk;
   • visszavonja a hozzájárulását;
   • kifogásolja a személyes adatai kezelését;
   • az Ön személyes adatait törvénytelen módon kezeljük;
   • a személyes adatokat azért kell törölni, hogy teljesüljön egy jogszabályi kötelezettség;
   • ha Ön gyermek, illetve olyan gyermek szülője, aki az interneten keresztül járult hozzá az adatkezeléshez.
   Előfordulhat viszont olyan eset is, amikor az Ön személyes adatait (illetve egy részüket) az Ön kérése ellenére sem törölhetjük ki a jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt. Erről a tényről haladéktalanul tájékoztatjuk majd Önt.
   Kezeléskorlátozási jog
   Továbbá kérheti tőlünk azt, hogy korlátozzuk a személyes adatai kezelését. Ha eleget teszünk a kérésének, az Ön személyes adatait csak megőrizzük és a továbbiakban nem fogjuk kezelni. Az Ön személyes adatai kezeléskorlátozására akkor kerül sor, ha
   • értesít bennünket, hogy a személyes adatai helytelenek, egészen addig, amíg nem ellenőrizzük a helyességüket;
   • ha az Ön személyes adatait törvénytelenül kezeljük, viszont Ön nem ért egyet azok törlésével, és ehelyett azt kéri, hogy a személyes adatai kezelését csak korlátozzuk;
   • Az Ön személyes adataira már nincs szükségünk, de Önnek ezekre szüksége van ahhoz, hogy igazolja, érvényesítse vagy védje a jogait vagy igényeit;
   • kifogásolja a személyes adatai kezelését, egészen addig, amíg nem ellenőrizzük, hogy a mi jogos érdekeink felülmúlják-e az Ön indokait.
   Adatátviteli jog
   Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait elektronikus formában (pl. XML vagy CSV fájl) bocsássuk rendelkezésére, ami lehetővé teszi az adatok egyszerű átvitelét egy másik társasághoz. Esetleg az Ön írásos kérelme alapján személyes adatait a kiválasztott társaságba közvetlenül mi továbbítjuk. Az Ön kérésének abban az esetben teszünk eleget, ha személyes adatait közvetlenül Ön szolgáltatta nekünk, és a feldolgozásukhoz hozzájárulását adta.
   Kifogásolási jog
   Önnek joga van kifogásolni, hogy személyes adatait feldolgozzuk. Ha az Ön személyes adatait közvetlen marketing céljaira kezeljük, bármikor kifogásolhatja azok kezelését. A kifogásolás alapján töröljük az Ön személyes adatait. Ha az Ön személyes adatait a következő esetekben kezeljük:
   • közérdekű feladatteljesítés vagy közhatalmi feladat végrehajtása,
   • jogos érdekünk miatt,
   kifogásolhatja az adatkezelést, ha erre személyes okai vannak.
  • Hogyan érvényesítheti ezeket a jogokat?

   A kérelmeket a következő elérhetőségeken várjuk:
   telefon: 0948 189 744
   e-mail: shop@puccinieshop.sk

  • Kérelmek intézése

   Az Ön összes kérelmével foglalkozni fogunk, és az elintézésük eredményéről a kérelem benyújtásával azonos módon tájékoztatjuk Önt. Az érintett GDPR szerinti jogainak gyakorlására irányuló kérelem kezelése során felkérhetjük Önt személyazonosságának hiteles ellenőrzésére.
   Az Ön valamennyi - érintett joggyakorlására vonatkozó - kérelmét egyénileg és teljes körűen bíráljuk el, és az eredményről legkésőbb a kérelem beérkezéséről számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Az érintett GDPR szerinti jogainak gyakorlására irányuló kérelem kezelésének folyamata illetékmentes.
   Ha az Ön kérelme nyilvánvalóan alaptalan vagy nem megfelelő, főként azért, hogy ismétlődik, jogosultak vagyunk méltányos illetéket felszámítani, amely figyelembe veszi az igényelt információk szolgáltatásával kapcsolatos ügyviteli költségeket. A kezelt személyes adatok másolatának szolgáltatására irányuló ismételt kérelemnél fenntartjuk a jogot, hogy ebből adódóan méltányos illetéket számítsunk fel az ügyviteli költségek fedezése érdekében.
   Amennyiben az Ön érintett GDPR szerinti jogainak gyakorlására irányuló kérelmét nem rendeztük az Ön véleménye szerint a GDPR-ral összhangban, Önnek joga van panaszt tenni a felügyeleti szervnél (www.dataprotection.gov.sk) vagy bírósági orvoslási eszközt érvényesíteni közvetlenül az illetékes általános bíróságon.

  • Záró rendelkezések

   A személyes adatok védelmének jelen alapelvei a nyilvánosságra hozataluk napján lépnek érvénybe: 2022.06.24.

   Fenntartjuk a jogot a jelen alapelvek módosítására, amennyiben a társaságunkban változik a személyes adatok kezelése. Minden változásról e-mailben tájékoztatjuk Önt.

Ochrana osobných údajov

Vážení kupujúci,

aby ste si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod potrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje. Zákonné spracúvanie Vašich osobných údajov ako aj ich bezpečnosť je našou prioritou. Dovoľte nám, aby sme Vás informovali ohľadne spracovania a zabezpečenia Vašich osobných údajov.

 

 1. Kto sme?

  Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ e-shopu. Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

  Prevádzkovateľom nášho e-shopu je:

  MIDI & Co. s.r.o.
  sídlo: Cintorínska 1512/1, Marcelová 946 32
  IČO: 47 737 204
  IČ DPH: SK2024065967
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 37148/N

 2. Ako nás viete kontaktovať?

  Vaše pripomienky, otázky a žiadosti čakáme na:
  tel.: 0948 189 744
  e-mail: shop@puccinieshop.sk

 3. Spracúvame nasledovné osobné údaje:

  Nákup
  Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá. Aby sme Vám mohli poskytnúť informácie, predať a doručiť vybraný tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:
      • meno, priezvisko, adresa, poprípade adresa pre doručovanie, telefónne číslo, email.

  Marketing
  Snažíme sa byť Vaším spoľahlivým partnerom. Aby sme Vám mohli zasielať, ponuky, informácie o produktoch a novinkách, poprípade obracať sa na Vás s prieskumom trhu,  spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:
      • e-mail.

  Registrácia
  Všetko pre Vaše pohodlie. Aby sme Vám v budúcnosti uľahčili nakupovanie na našom e-shope, máte možnosť vytvoriť si u nás osobný profil. Za účelom registrácie profilu spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu
      • Meno, priezvisko, adresa, poprípade adresa pre doručovanie, telefónne číslo, email.

  Ochrana právnych nárokov
  V prípade ak by došlo k porušeniu našich práv, spracúvame nasledovné osobné údaje:
      • Meno, priezvisko, adresa, poprípade adresa pre doručovanie, telefónne číslo, email.

 4. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

  • E-shop
   Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy prostredníctvom nášho e-shopu ako aj jej riadneho plnenia, a to najmä na: poskytovanie informácií, prijatie, zaevidovanie a vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu a vedenie účtovníctva, riešenie prípadného odstúpenia od zmluvy alebo prípadnej reklamácie. Vaše údaje spracúvame teda na základe zákona, za účelom plnenie zmluvy, t.j. osobitný súhlas nie je potrebný.

  • Marketingová komunikácia
   Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom zasielania newsletterov. V prípade, ak ste u nás ešte nenakupovali, Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V prípade, ak ste už našim zákazníkom, Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu.

  • Registrácia
   Vaše osobné údaje spracúvame za účelom registrácie profilu z dôvodu uľahčenia nakupovania v našom e-shope. V prípade zabudnutého hesla máte možnosť žiadať o zaslanie nového hesla na poskytnutý e-mail. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. V rámci vytvoreného profilu máte možnosť svoj osobný účet kedykoľvek zrušiť.

  • Ochrana právnych nárokov
   Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany právnych nárokov za nevyhnutné z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

 5. Aký je náš oprávnený záujem?

  V určitých prípadoch spracúvame Vaše osobného údaje na základe nášho oprávneného záujmu. V prípade, ak ste už našim zákazníkom, t.j. v minulosti ste už v našom e-shope aspoň raz nakupovali, si Vám dovoľujeme zasielať newsletter na základe oprávneného záujmu. Táto marketingová aktivita bezprostredne súvisí s poskytovaním služieb a prináša Vám úžitok vo forme uľahčenia budúceho nakupovania druhu tovaru, o ktorý ste už v minulosti prejavili záujem. V tejto súvislosti spracúvame len Váš e-mail. Samozrejme máte možnosť kedykoľvek zasielanie newsletterov zastaviť, o čom budete informovaný aj priamo v zaslanom newsletteri. Priamy marketing je našim oprávneným záujmom v zmysle GDPR.
  Ochranu právnych nárokov považuje prevádzkovateľ za oprávnený záujem a to najmä z dôvodu ochrany a uplatnenia práv a povinností vyplývajúcich z právneho vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom.

 6. Ako nám môžete dať súhlas?

  V určitých, vyššie uvedených prípadoch potrebujeme Váš súhlas na to, aby sme mohli spracovávať Vaše osobné údaje.

  • Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov žiadame len v dvoch prípadoch:

   • Registrácia profilu

   • Prihlásenie sa na newsletter v prípade záujemcu, ktorý ešte nie je našim zákazníkom.

  • Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

   • Vyplnením príslušného políčka.

   • začiarknutím príslušných okienok – checkboxu.

 7. Akým spôsobom môžete Váš súhlas odvolať?

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

  • kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorú možnosť máte k dispozícii v každom jednom zaslanom newsletteri (reklamnej pošte),

  • zrušením registrovaného profilu, alebo nám

  • nám kedykoľvek môžete zaslať oznámenie na e-mail: shop@puccinieshop.sk

 8. Po akú dobu uchovávame Vaše osobné údaje?

  • E-shop

   • Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom nášho e-shopu uchovávame po dobu vybavenia objednávky, resp. po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

   • Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.

   • Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

   • Registračné údaje po dobu existencie osobného profilu.

  • Ochrana právnych nárokov

   • Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

  • Marketing

   • Vašu e-mailovú adresu uchovávame pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým ste nám dali súhlas na spracovanie.

 9. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

  Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Za účelom poskytovania našich služieb poskytujeme osobné údaje:

  • Externému účtovníkovi
  • Dopravcovi v prípade zaslania zakúpeného tovaru
 10. Kam prenášame Vaše osobné údaje?

  Osobné údaje ktoré spracúvame na vyššie uvedené účely spravidla neprenášame do tretích krajín.

 11. Kam sa môžete obrátiť v prípade nespokojnosti?
  Vaša spokojnosť je našim cieľom. Z toho dôvodu sa v každom prípade snažíme vyhovieť všetkým Vašim požiadavkám. Ak však nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, napíšte nám email na adresu: shop@puccinieshop.sk
  Ďalej máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to najmä v prípade ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 12. V akej forme spracúvame Vaše osobné údaje?
  Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva.

 13. Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov?
  Ako sme to aj v úvode tohto dokumentu uvideli, bezpečnosť Vašich osobných údajov je našou prioritou. Z toho dôvodu sme pre ochranu Vašich osobných údajov prijali potrebné a primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v našich priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú naše interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

 14. Aké máte práva?

  • Právo na prístup k údajom
   V prvom rade máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

  • Právo na opravu
   Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie. 

  • Právo na vymazanie
   Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak
       • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
       • odvoláte svoj súhlas;
       • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
       • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
       • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
       • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.
   Môžu však nastať prípady, kedy Vaše osobné údaje (resp. ich časť), napriek Vašej žiadosti nebudeme môcť vymazať z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti. O tejto skutočnosti Vás budeme bezodkladne informovať. 

  • Právo na obmedzenie spracúvania
   Ďalej nás môžete požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
       • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
       • ak Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
       • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv alebo nárokov;
       • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

  • Právo na prenosnosť údajov
   Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Po prípade na základe Vašej písomnej žiadosti prenesieme Vaše osobné údaje vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

  • Právo namietať
   Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
       • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
       • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
   môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 15. Ako môžete tieto práva vykonávať?
  Vaše žiadosti čakáme na:
  tel.: 0948 189 744
  e-mail: shop@puccinieshop.sk

 16. Vybavenie žiadostí
  Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti.
  Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku Vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný.
  Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.
  V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy priamo na príslušnom všeobecnom súde.

 17. Záverečné ustanovenia
  Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 30.06.2021

  Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný e-mailom.