Vytvorili sme nový obrazový design pre klienkty.

Čo všetko sme pre ňu pripravili:

- nové logo

- LEDbox - svetelná exteriérová reklama 

- Dekoračné a reklamné fólie na okná

- Repozičná fólia

- Tlač loga na PVC tabuľu 

- Cenník v digitálnom a tlačenom formáte, termínové karty, zľavové karty, letáky