Grafický návrh podľa vlastnej požiadavky klientky.

Dekoračná PVC tabuľa na stenu.

Dekoratívna reklama na okno.