1. A vásárlónak – fogyasztónak joga van arra, hogy jogorvoslatra irányuló kérelemmel forduljon az eladóhoz, amennyiben nem elégedett azzal, ahogyan az eladó rendezte az általa érvényesített reklamációt, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó elutasítja kérelmét vagy a kérelme feladásától számított 30 napon belül nem válaszol rá, a fogyasztó alternatív vitarendezést kezdeményezhet a Tt. 391/2015. sz. törvény szerinti alternatív vitarendezési fórum előtt (a továbbiakban: „AVF”). AVF alatt a Tt. 391/2015. sz. törvény 3. § rendelkezésében meghatározott hatóságokat és felhatalmazott jogi személyeket értjük. A fogyasztó a Tt. 391/2015. sz. törvény 12. § rendelkezésében meghatározott módon nyújthatja be kérelmét.

  2. A fogyasztó az RSO alternatív vitarendezési platform segítségével is benyújthatja panaszát, amely a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

  3. Az alternatív vitarendezést kizárólag az a fogyasztó – természetes személy veheti igénybe, aki a fogyasztói szerződés létrejöttekor nem az üzleti tevékenysége, szakmája vagy foglalkozása körében jár el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti olyan vitákra alkalmazható, amely a fogyasztói szerződésből ered vagy azzal kapcsolatban merül fel. Az alternatív vitarendezés kizárólag a távszerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem alkalmazható azokra a vitákra, amelyek értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az AVF legfeljebb 5 euró (bruttó) összegű illeték megfizetését kérheti a fogyasztótól az alternatív vitarendezési eljárás megkezdéséhez.

  4. A témával kapcsolatos részletesebb tájékoztatást a fogyasztói viták alternatív rendezésétől szóló Tt. 391/2015. sz. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete és a távollevők között vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó fogyasztóvédelemről szóló Tt. 102/2014. sz. törvény (2016.02.01-től hatályos szövege) tartalmaz.

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

  1. Ak Kupujúci – spotrebiteľ – nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na spoločnosť so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR –  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-s…
  2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://ec.europa.eu/cnsumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorý je spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a spoločnosťou, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.